PlanEvens forecasting model

Det forecast du får, i PlanEven tager højde for sæsonudsving og afprøver flere forskellige modeller. Her kan du læse mere om Professor Rob J. Hyndman som har udviklet algoritmen og hans artikler.