Find lagerrenten og ordreomkostningerne til beregning af optimal indkøbsordrestørrelse (EOQ)

Har du en handelsvirksomhed, der indkøber varer og sælger dem videre? Så er det vigtigt, at du optimerer og forbedrer din indtjening og forretning ved at kigge på to grundlæggende begreber, lager- og ordreomkostninger. 

Hvordan finder du lagerrenten? 

Det at beregne hvad din lagerbeholdning koster dig betyder meget mere end bare prisen for køb eller fremstillingen af produkter. Lagerrenten er omkostninger, der fremstår når en vare ligger på lageret. Lagerrenten, som vi bruger i EOQ (Economic Order Quantity), udtrykkes i % af lagerværdien.

Lageromkostningerne består af: 

forrentning af lageret (brug kassekreditrenten) 

forrentning og afskrivning af lagerinventar, trucks m.m. 

løn til lagermedarbejderne-dog fratrukket drift af varemodtagelse 

husleje, lys, varme 

svind (lagerjusteringer) 

forældelse/ukurans nedskrivning 

optælling/status
Lageromkostninger @PlanEven

Eksempel 

De nedenstående årlige omkostninger kan vi udtrykke i % af gennemsnitslageret på 7.000.000 DKK og kassekreditrenten er 6%.


forrentning af lageret (brug kassekreditrenten) 

 

6% 

forrentning og afskrivning at lagerinventar, trucks 

     210.000   

3% 

løn til lagermedarbejderne dog fratrukket drift af varemodtagelse 

     210.000   

3% 

husleje, lys, varme 

     350.000   

5% 

svind (lagerjusteringer) 

      70.000   

1% 

forældelse/ukurans nedskrivning 

     350.000   

5% 

optælling/status 

      70.000   

1% 

Lagerrente 

 

24%
Sådan beregner du dine lageromkostninger @PlanEven

Hvordan finder du ordreomkostningerne? 

I EOQ indgår ordreomkostninger som et fast kronebeløb. Hvad dækker det? 

I forbindelse med afgivelse af en indkøbsordre bruges der ressourcer til: 

at fremfinde data til afgivelse af bestilling 
at afgive bestilling f.eks. via EDI, e-mail, fax, telefon eller andet 
varemodtagelse 
kontrol af varer 
opdatering af lagersystem
fakturakontrol
betaling
Indkøbsomkostninger @PlanEven

Ordreomkostningerne lægges sammen for en periode og divideres med antallet af ordrer samt man har det beløb, man bruger som ordreomkostning.  

Eksempel:

Sådan beregner du dine indkøbsordreomkostninger @PlanEven

Jo større indkøbsomkostningerne er, jo større bliver vores lageromkostning. Derfor er det vigtigt at effektivisere indkøbsprocedurerne blandt andet ved digitalisering, EDI, indkøbsportaler m.m. PlanEven kan være en stor hjælp til at fremfinde dit data og minimere din lagerbeholdning.